buhalteris.jpgValstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos paaiškina klausimus dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271, toliau – PVM įstatymas) 31 straipsnio nuostatų taikymo.

PVM įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM už PVM neapmokestinamas nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomos paslaugas, jeigu šios paslaugos teikiamos apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui. Vadovaujantis PVM įstatymo 13 straipsnio 4 dalies nuostatomis nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomos paslaugos laikomos suteiktomis ten, kur yra nekilnojamas pagal prigimtį daiktas. Vadinasi, Lietuvoje esančių nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomos paslaugos suteikimo vieta visais atvejais bus laikoma Lietuva. Atsižvelgiant į tai, kad paslaugos suteikimo vieta visais atvejais laikoma Lietuva, ir siekiant užkirsti kelią konkurencijos iškraipymo galimybei, PVM mokėtojas, kuris už nekilnojamojo turto nuomą yra pasirinkęs skaičiuoti PVM, nuomodamas nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui (nesvarbu ar jis PVM mokėtoju įsiregistravęs Lietuvoje, ar užsienio valstybėje), turi teisę šias paslaugas apmokestinti PVM.www.vmi.lt