Š.m. rugsėjo 2 d., Vyriausybė pakeitė Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką, kad būtų įgyvendintos naujosios Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatos. Šios nuostatos, kaip sakė Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė Virginija Kalesinskienė, numato, kad mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių reikia mokėti nebe kas ketvirtį, o už teršimą iš stacionarių taršos šaltinių nebe kas ketvirtį ar pusmetį (priklausomai nuo mokamos metinės mokesčio sumos), kaip buvo ligi šiol, o kartą per metus, pasibaigus kalendoriniams metams. Todėl minėtojo mokesčio tarifai turi būti indeksuojami jau nebe kas ketvirtį ar pusmetį, o kartą per metus pagal Statistikos departamento skaičiuojamą vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą. Tai ir numato šiandien Vyriausybės pakeista Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarka.www.lvdk.lt