Lietuvoje antstolių procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis, teisėjas. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Skundas dėl antstolių veiksmų žyminiu mokesčiu neapmokestinamas. Dėl teismo nutarties, priimtos antstolio veiksmų klausimu, gali būti duodamas atskirasis skundas.


Antstoliui arba jo padėjėjui už pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma drausminė atsakomybė. Drausmės bylą gali iškelti teisingumo ministras arba Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Skundus dėl antstolių ar antstolių padėjėjų pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo galite pateikti pasirinktinai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (Gedimino pr. 30/1, LT-01104 Vilnius) arba Lietuvos antstolių rūmams (Konstitucijos pr. 15/5, LT-09319 Vilnius).www.tm.lt